Vous êtes ici

Convocatòria de projectes d’abast euroregional i europeu

La present convocatòria, gestionada per l’AECT, té com a objectiu estimular la cooperació cultural de caire estructurant per al territori euroregional, tot animant projectes més locals a adquirir una dimensió i una projecció europees.

 

La dotació financera de la present convocatòria és de 130.000 euros, a distribuir entre els diferents beneficiaris. Són elegibles entitats culturals de Catalunya, Illes Balears i Occitània. Una entitat d’un altre territori pot ser membre associat del projecte, però no rebrà cap finançament per part de l’AECT Pirineus Mediterrània.

 

Àmbits d'acció


Qualsevol disciplina i expressió artística en els àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès i castellà), música, literatura, etc.

 

Termini de presentació del dossier de candidatura: 15 de setembre del 2017

 

Documents per descarregar (en català i francès)

 

Convocatòria, pdf  (FR / CAT) 

 

Anexes: 

A1. Formulari de candidatura - Projectes d’abast euroregional (FR / CAT)
A2. Formulari de candidatura - Projectes d’abast europeu (FR / CAT)
A3. Pressupost - Projectes d’abast euroregional (FR / CAT)
A4. Pressupost - Projectes d’abast europeu (FR / CAT)
A5. Carta de compromís del líder (FR / CAT)
A6. Carta de compromís dels socis (FR / CAT)