Vous êtes ici

Ajuts que fomentin xarxes de cooperació en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània

Breu descripció: És voluntat del Govern impulsar projectes que fomentin el treball en xarxa en l'àmbit de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, de la qual Catalunya en forma part des de l'octubre de 2004, i és competència del Comissionat d'Afers Exteriors i Cooperació impulsar i coordinar les relacions transfrontereres i interregionals.

 

Data de publicació: 25 de febrer del 2010


Convocat: Departament de Vicepresidència


Adreçat a: entitats sense ànim de lucre


Termini de presentació de sol.licituds: 25 d'abril del 2010


Any de la convocatòria: 2010

 

 

Consulta les bases