Vous êtes ici

Eurocampus 2015 - Ajuts a la mobilitat per a tesis en cotutela

La cooperació euroregional entre Catalunya, les Illes Balears i les regions franceses de Midi-Pyrénées i Languedoc-Roussillon en l’àmbit de l’ensenyament superior, de la recerca i de la innovació, es materialitza des del 2009 a través de l’Eurocampus Pirineus Mediterrània, primer campus europeu pel que fa al nombre d’estudiants. L’Eurocampus té com a objectiu afavorir l’intercanvi de coneixements i la mobilitat d’estudiants, professors i investigadors en l’Euroregió Pirineus Mediterrània, així com fer més atractiu l’ensenyament superior al territori euroregional. Entre d’altres, dóna suport als diferents actors de l’ensenyament superior i recerca mitjançant ajuts a la mobilitat d’estudiants (xec mobilitat Eurocampus) i a la recerca (cotuteles de tesis doctorals), així com a la difusió d’informacions i serveis (portal Internet).

 

La present convocatòria vol potenciar la cooperació universitària en el marc de l’Eurocampus mitjançant ajuts a la mobilitat per a tesis en cotutela. Aquests ajuts es destinen a donar suport a doctorands de l’Eurocampus que realitzin una tesi en el marc d’un partenariat entre universitats euroregionals de nacionalitat diferent; l’ajut cobreix les despeses addicionals relacionades amb la mobilitat entre França i Espanya. Es concedeix també una “prima” als projectes que incloguin una col·laboració amb una empresa, per tal d’afavorir la inserció professional i el vincle entre el món econòmic i acadèmic. La convocatòria està oberta a tots els camps del coneixement, però una atenció particular serà prestada a les candidatures que es relacionin amb els àmbits definits en l’Estratègia Euroregional de la Innovació: TIC al servei de la salut, gestió sostenible de l’aigua, agroalimentari i turisme.

 

Import de l’ajut: entre 8.000 EUR i 11.000 EUR. Dotació financera: 45.000 EUR. Termini de presentació de candidatures: 20 de novembre de 2015 (prorrogat)

 

Descarregar la documentació en català i francès:

Descarrega :