Vous êtes ici

Ajudes i subvencions

05/12/2020 Crida a Manifestació d'Interès: suport a projectes en el sector de l'aigua

Crida a Manifestació d'Interès: suport a projectes en el sector de l'aigua

01/10/2019 Premi a la Innovació Turística (segona edició)

Podeu consultar les base

23/04/2019 Convocatòria 2019 d’ajuts a projectes culturals euroregionals i europeus L'Euroregió té, entre els seus objectius, estimular la cooperació cultural de caire estructurant. Per això, convoca ajuts per a projectes culturals euroregionals i, també, d'abast europeu. En aquesta pàgina, podeu trobar les bases de la convocatòria i els documents del dossier de candidatura. Enguany, la convocatòria es realitza en dues fases; només els projectes seleccionats en la primera fase es podran presentar a la segona fase. Data límit de presentació de candidatures a la primera fase: 27 de maig a les 17:00h. Podeu consultar els vídeos i materials de la presentació feta a Barcelona el dia 3 de maig.