Vous êtes ici

Ajudes i subvencions

29/05/2017 Convocatòria de projectes d’abast euroregional i europeu La present convocatòria, gestionada per l’AECT, té com a objectiu estimular la cooperació cultural de caire estructurant per al territori euroregional, tot animant projectes més locals a adquirir una dimensió i una projecció europees.