Vous êtes ici

Ajudes i subvencions

04/11/2014 Crida de Manifestació d'Interès en l'àmbit de la innovació L'Euroregió Pirineus Mediterrània vol fomentar la creació de xarxes d'actors euroregionals en els tres sectors identificats com a prioritaris (TIC-Salut, aigua, agroalimentari)
03/11/2014 Convocatòria de projectes 2014: Recurs aigua i gestió de riscos L’any 2014 llancem una nova convocatòria (la quarta en l’àmbit del desenvolupament sostenible) sobre la gestió dels riscos relacionats amb el recurs aigua (inundacions, sequera, submersió, qualitat, garantia en el subministrament, etc.)
20/05/2014 Convocatòria d'ajuts Eurocampus: cotuteles de tesis doctorals Convocatòria que vol potenciar la cooperació universitària en el marc de l’Eurocampus mitjançant ajuts a la mobilitat per a tesis en cotutela. Import de l'ajut: 8.000 - 13.000 euros (en funció de la distància entre les ciutats i d'una "prima empresa"). Dotació financera de la convocatòria: 55.000 euros. Termini de presentació de candidatures: 19 d'octubre de 2014.
20/05/2014 Convocatòria d'ajuts Eurocampus: Dobles titulacions Convocatòria que vol potenciar la cooperació universitària en el marc de l’Eurocampus mitjançant la creació de dobles titulacions binacionals. Import de l'ajut: 10.000 euros. Dotació financera de la convocatòria: 50.000 euros. Termini de presentació de candidatures: 19 d'octubre de 2014.
19/05/2014 Convocatòria de projectes Cultura 2014 Convocatòria que vol estimular la cooperació cultural de caire estructurant per al territori, tant en l'àmbit de la creació artística que el patrimoni. Dotació financera: 100.000 euros (a distribuir entre els diferents beneficiaris). Termini de presentació de candidatures: 14 de setembre de 2014.