Vous êtes ici

Ajudes i subvencions

11/11/2009 Ajuts per al foment de les xarxes euroregionals de cooperació Objecte: ajuts per al foment i la promoció de xarxes euroregionals de cooperació en àmbits d'interès de Catalunya en el marc de l'Euroregió Pirineus Mediterrània per l'any 2009. Destinataris: persones jurídiques, públiques o privades, que treballin dins una xarxa de cooperació d'àmbit euroregional (xarxes formals), com també les xarxes de cooperació d'àmbit euroregional sense personalitat jurídica (xarxes informals) integrades per persones jurídiques públiques o privades.