Vous êtes ici

Iniciatives culturals euroregionals 2011

Creada a l'octubre del 2004, l'Euroregió Pirineus Mediterrània actualment agrupa 4 regions: Catalunya, Illes Balears, Languedoc-Roussillon i Midi-Pyrénées. L'Aragó té suspesa temporalment la seva participació des del 2006. L'Euroregió té per objectiu crear «al nord-oest de la Mediterrània un pol de desenvolupament sostenible basat en l'innovació i l'integració social i territorial« (extracte de la Declaració fundacional). Aquest espai de cooperació vol erigir-se en una "cruïlla d'intercanvis culturals i humans".

En aquest context, els socis de l'Euroregió han pres la resolució de fomentar les cooperacions euroregionals iniciades pels actors del territori en el terreny de la cultura. Es tracta a l'hora de valoritzar la diversitat cultural d'aquests territoris i dels seus joves ciutadans, de crear un pol de referència en matèria de creació artística i de preservar el patrimoni cultural, històric i cultural comú, dins d'una lògica de desenvolupament turístic sostenible.


Amb les convocatòries per a projectes per part de cadascuna de les regions que s'atorguen des del 2006, l'Euroregió Pirineus Mediterrània desitja fomentar la cooperació cultural euroregional estructurant pel territori.


Per tal d'ampliar aquesta cooperació, els socis de l'Euroregió van decidir dotar-se d'un nou instrument jurídic mitjançant la creació d'una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT), que permet a l'Euroregió disposar de personalitat jurídica per a la consecució dels seus objectius.

Des del 2010, l'AECT gestiona doncs la convocatòria de projectes cultura, amb l'objectiu de facilitar les relacions entre els agents culturals, i la coordinació entre les regions.

Descarrega :