Vous êtes ici

Projectes

Reunió del comitè Cultura de l'Euroregió a Perpinyà

Els responsables de l'area de cultura dels quatre territoris de l'Euroregió es reuneixen el 19 de novembre a Perpinyà per deliberar sobre els ajuts a projectes culturals de 2013. La nova convocatòria busca impulsar i consolidar projectes de cooperació estructurants, enfortir i ampliar les associacions existents i afavorir els actors que tenen un rol estructurant en el territori euroregional. Els projectes de qualsevol disciplina i expressió artística podran presentar-se a la convocatòria que aquest any està dotada d’un pressupost global de 115.000 euros.