Vous êtes ici

Cultura

Jornada informativa "Europe Calls" sobre la convocatòria de Cultura 2016 de l'EuroregióL’objectiu de la jornada és informar el sector cultural i creatiu català de les principals novetats de la convocatòriade projectes de cooperació Cultura Euroregió 2016, i incentivar-ne i fomentar-ne la participació. La idea és ajudar les entitats culturals professionals dels àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès i castellà), música, literatura, etc. que volen desenvolupar un projecte euroregional de creació, difusió, formació o d’educació artística, tot proporcionant-los recomanacions útils i intentant resoldre possibles dubtes.


La jornada s'adreça a les entitats culturals professionals amb personalitat jurídica de dret privat amb seu en una de les regions membres de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (associacions, fundacions, consorcis, etc.), així com a artistes professionals. També poden accedir a la convocatòria les persones jurídiques de dret públic implantades en el territori euroregional (museus, biblioteques, arxius, universitats, orquestres, etc.). 


Més informació: http://www.europacreativamedia.cat/noticies/det-europecalls_convocatoria...