Vous êtes ici

Barcelona

Presentació dels ajuts euroregionals Cultura 2015 a Barcelona

 

 

La secretària general de l'Euroregió, Mireia Canals, i el tècnic euroregional de Cultura, João Lobo, han presentat els ajuts euroregionals de cultura al Centre Arts Santa Mònica, a Barcelona. La jornada estava adreçada a entitats culturals professionals amb personalitat jurídica de dret privat, com associacions, fundacions, consorcis, etc. amb seu a les regions membres de l'Euroregió, així com a artistes i professionals i persones jurídiques de dret públic (museus, biblioteques, arxius, universitats). La jornada ha estat presentada per Àlex Navarro, responsable de l'Accelerador de Projectes europeus de l'Àrea de Mercats de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC).