Vous êtes ici

Barcelona

Reunió de llançament del projecte 'Previsió i gestió del risc d’inundació a l’Euroregió Pirineus Mediterrània'

El dia 16 d’octubre va tenir lloc a l’Institut Flumen de la Universitat Politècnica de Barcelona la reunió de llançament del projecte PGRI-EPM Previsió i gestió del risc d’inundació a l’Euroregió Pirineus Mediterrània”.

 

Aquest projecte té per objectiu posar a punt i validar una metodologia de gestió dels episodis d’inundació que incorpori les previsions meteorològiques, però també la modelització hidrològica i la simulació hidràulica". La metodologia es validarà en dues àrees pilot: la conca de l’Angly a Llenguadoc-Rosselló, i la conca del Ter a Catalunya.

 

El projecte rebrà un finançament de la convocatòria 2014 de desenvolupament sostenible de l’Euroregió que tenia per temàtica “Recurs Aigua- gestió de riscos (inundacions, sequera submersió...).

 

Hi participen socis de les 4 regions : Institut Flumen-Universitat Politècnica de Catalunya, l’Institut de Mécanique de Fluids de Toulouse , ISL Ingénierie de Llenguadoc i la Universitat de les Illes Balears.